18.1.12

Kultuurimälestised Vikipeediasse

Linda Jahilo Tartust annab meile teada -

"2011. aasta septembris korraldatud fotokonkurss "Kultuurimälestised
Vikipeediasse" kutsus Eesti inimesi sõltumata vanusest ja ametist
märkama enda ümber muinsuskaitsealuseid objekte ning innustas neid
fotodele jäädvustama.

Võistlus toimus üheaegselt 18 Euroopa riigis ühise nime "Wiki Loves
Monuments" all ning seda organiseerisid igal maal kohalikud
vabatahtlikud. Eestis oli võistluse läbiviijaks Wikimedia
haruorganisatsioon MTÜ Wikimedia Eesti, nõu ja jõuga toetas
Muinsuskaitseamet.

Võistlusele laekus 71 osalejalt 3112 fotot. Fotodel on kujutatud 1717
Eestis asuvast mälestisest. Üle Euroopa kogunes kuu aja jooksul
aukartustäratav hulk pilte - üle 165 000. Selle arvuga loodetakse
pääseda Guinnessi rekordite
raamatusse.

Tähelepanuväärne on, et kõik need pildid lisandusid meediavaramusse
Wikimedia Commons, milles leiduvaid pilte ja muid meediafaile saab
igaüks vaba litsentsi tingimustel vabalt ja tasuta kasutada mis tahes otstarbel.
Võistlusele laekunud pilte kasutatakse kindlasti Vikipeedias
kultuurimälestistest rääkivate artiklite illustreerimiseks.

17. jaanuarist – 17. veebruarini saab Tartu Linnaraamatukogu II ja III
korruse fuajees vaadata näitust fotovõistluse “Kultuurimälestised
Vikipeediasse” äramärgitud töödest."

Eesti fotosi näeb siit E-tähe alt!